Tegenwoordig is internet encyclopedie Wikipedia een wijd verbreid ingeburgerd begrip om snel uitgebreide én onderbouwde informatie op te zoeken. Maar er was uiteraard een tijd dat Wikipedia nog niet bestond. Onlangs vierde de vrije informatieverstrekker zijn 15e verjaardag. Op 15 januari 2001 ging namelijk de Engelstalige versie van start. De Nederlandse versie kan dit feest medio juni vieren.

Wikipedia is opgezet om iedereen vrije toegang te geven tot kennis. De online encyclopedie kent geen reclame en is nog altijd voor iedereen gratis toegankelijk. Inmiddels zijn meer dan 35 miljoen Wikipedia-artikelen geschreven in honderden talen. Dagelijks wordt de site door miljoenen mensen geraadpleegd. Meer dan 80.000 vrijwilligers voegen kennis en informatie toe aan de site. Ook over AED’s en aanverwante onderwerpen is uiteraard informatie te vinden op Wikipedia.

AED en Wikipedia

De AED (Automatische Externe Defibrillator) is ook zo’n 15 jaar geleden ontwikkeld. Bedoeld om een slachtoffer met een hartritmestoornis een elektrische schok toe te dienen, op een manier dat zelfs medische leken hier foutloos mee om kunnen gaan. In deze tijd verschenen ook de eerste artikelen over AED’s op Wikipedia (kijk hier). Hieruit blijkt dat de ontwikkelingen snel gaan. Uit een toegevoegde publicatie van de Gezondheidsraad uit 2002 blijkt dat destijds door een te lage beschikbaarheid van AED's en onduidelijke wettelijke bepalingen, jaarlijks duizenden mensen onnodig overleden. Aan het begin van deze eeuw was het gebruik van een AED ook enkel aan artsen voorbehouden. In de VS werden de eerste proeven gehouden met het plaatsen van AEDs in openbare gelegenheden. De laatste bewerking van de info over AEDs op Wikipedia is van 13 oktober 2015.

aed in wikipedia

Inmiddels komt, ook door ondersteuning van de Nederlandse Hartstichting, de realisatie van de 6-minutenzone steeds dichterbij. Deze zone wil zeggen dat een slachtoffer met hartfalen overal in Nederland binnen 6 minuten met hulp van een AED geholpen moet kunnen worden. Door stevige uitbreiding van het aantal AEDs op publieke plekken, het geven van reanimatiecursussen met behulp van een AED (en daarmee uitbreiding van het aantal burgerhulpverleners) wordt het geven van eerste hulp aan slachtoffers met hartfalen én daarmee de kans op overleven steeds groter.

hartstichting

Reanimatie en Defibrillatie in relatie tot de AED

Er is natuurlijk meer informatie over AED’s te vinden op de online encyclopedie. Bijvoorbeeld in relatie tot reanimeren (kijk hier: laatste bewerking is van 21 januari 2016) en defibrilleren (kijk hier: laatste bewerking is van 7 juni 2014). Bij reanimeren wordt nadrukkelijk het reanimeren met hulp van een AED benoemd, als ook het volgen van de cursussen om met een AED om te gaan. Tegenwoordig is het gebruik van een AED door niet-professionals dan ook een heel normaal gegeven.

burgerhulpverlening

Vragen

Wanneer u vragen heeft over reanimeren met een AED of AED’s in het algemeen, dan helpen wij u graag. Neem gerust contact met ons op via servicenummer 088-2336000 of via mailadres info@aedvoordelig.nl Of kijk eens op onze site www.aedvoordelig.nl