Op 15 oktober zijn eindelijk de nieuwste reanimatie-protocollen van de Europese Reanimatieraad (ECR) bekend gemaakt.                                                             

Europese richtlijnen

Het gaat om richtlijnen die door alle nationale reanimatieraden als leidraad gebruikt worden voor het aanpassen van de landelijke richtlijnen. Op 20 januari 2016 zullen tijdens het congres van de Nederlandse Reanimatie Raad de Nederlandse richtlijnen bekend gemaakt worden.

Voor een overzicht van de nieuwe reanimatie-richtlijn van de ERC zie: http://www.cprguidelines.eu 

ecr 2015