‘Help, ik heb gereanimeerd’

Het reanimeren van een slachtoffer met een acute hartstilstand kan voor een hulpverlener een ingrijpende gebeurtenis zijn. Het maakt eigenlijk niet uit of dit een burgerhulpverlener is (vrijwilliger) of iemand uit de (semi-)professionele hoek: beide krijgen te maken met een slachtoffer dat er ernstig aan toe is. Daarnaast zijn er eigen twijfels, machteloosheid, en soms ook fouten. De informatie is deze blog is voornamelijk gebaseerd op de ervaringsverhalen van vrijwillige (burger-)hulpverleners.

Ervaringen tijdens en na het reanimeren

Uit verhalen van vrijwillige hulpverleners kunnen vergelijkbare ervaringen opgetekend worden. Als de ernst van de situatie doordringt, wordt bijvoorbeeld op de automatische piloot gehandeld. Of beseft men dat alles van hen afhangt. Tijdens het reanimeren kan ook een gevoel van weerzin opkomen bij een benodigde beademing. Of voelt de hulpverlener zich machteloos. Wanneer gereanimeerd wordt met hulp van een AED, is het beschikbare apparaat vaak een ander merk of type dan waarmee tijdens de BHV-training of EHBO-les geoefend is. Wanneer de schok daadwerkelijk wordt toegediend, kan dat onprettig zijn. Vrijwel altijd vindt uiteindelijk overdracht aan een ambulancedienst plaats. Sommige hulpverleners ervaren dan een gevoel van ineens niet meer nodig zijn. Anderen zijn juist blij dat ze kunnen stoppen met de reanimatie. Direct na afloop kan uitputting en leeg gevoel toeslaan.

reanimatie             reanimatie

Wat voor gevoelens kunnen láter ontstaan?

Als de reanimatie achter de rug is, spelen weer andere gevoelens op. Hulpverleners slapen bijvoorbeeld slecht, vragen zich af hoe het met het slachtoffer gesteld is, en denken nog veel aan de gebeurtenis. Ook kan er over gedroomd worden, en kunnen klachten ontstaan als hoofdpijn, prikkelbaarheid, concentratieverlies en boosheid. Wanneer het slachtoffer later alsnog overlijdt, kunnen hulpverleners zich schuldig voelen. Ook, vooral negatieve, opmerkingen van omstanders (als ‘je doet het niet goed!’) maken veel indruk. Het is belangrijk om al deze ervaringen en gevoelens te verwerken. Hiervoor zijn verschillende manieren:

Wat helpt hulpverleners bij de verwerking van een reanimatie?

Er is een ruim aanbod van professionele hulp dat kan helpen bij de verwerking. Bijvoorbeeld de huisarts, Slachtofferhulp, Bedrijfs Opvang Teams voor medewerkers van politie en brandweer, of andersoortige professionele (psychische) hulpverlening. Het is belangrijk om emoties niet op te kroppen en het verhaal vaak te kunnen vertellen. Ook is het mogelijk om met de politie te bellen en te informeren hoe het slachtoffer het maakt. Vaak geeft het rust om de reanimatie met een deskundige na te bespreken en daarbij te benoemen dat juist is gehandeld. De wetenschap dat alles is geprobeerd om iemand te helpen, maakt de verwerking makkelijker.

Wat kan AEDvoordelig doen?

AEDvoordelig heeft servicecontracten waarmee u, door goed onderhoud, voorkomt dat een AED niet ingezet kan worden wanneer een inzet gevraagd wordt. Maar welk servicecontract u ook kiest (de basis variant uitgezonderd), in àlle gevallen komt na een reanimatie met inzet van de AED, één van onze medewerkers binnen 24 uur bij u langs op locatie. De AED wordt dan uitgelezen (de gegevens worden indien gewenst overgedragen aan het desbetreffende ziekenhuis) en gereset, èn er wordt een evaluatiegesprek gevoerd met de betrokkenen (nazorg). Vooral dit laatste wordt altijd zeer gewaardeerd en helpt ook bij de verwerking van de gebeurtenis. Alle informatie over en prijzen van onze verschillende servicecontracten kunt u nalezen via deze link: servicecontracten

Informatie

Heeft u verder nog vragen over de servicecontracten? Of wilt u meer informatie over AED’s of onderdelen (AED elektroden of AED batterijen). Wij helpen u graag. U kunt ons eenvoudig bereiken via ons servicenummer 088-2336000. Of kijk eens op onze website www.AEDvoordelig.nl

oranje kruis

Bron: ‘Help, ik heb gereanimeerd’- wat het uitvoeren van een reanimatie met je kan doen. Een uitgave van Het Oranje Kruis (2014).