Reanimatieonderwijs op schoolreanimatieonderwijs
Inmiddels zijn er zo’n 120 middelbare scholen in heel Nederland die reanimatie les aan hun leerlingen geven door middel van het project van de Hartstichting ‘Reanimatieonderwijs op school’. Tijdens de lessen leren ze borstcompressies toepassen, mond-op-mondbeademing te geven en een AED te bedienen. Zo leert onze jeugd hoe te handelen bij een hartstilstand. Ervaringen van deelnemende scholen leren dat leerlingen het verschil kunnen maken, thuis, op het sportveld, in en om winkelcentra, op school of tijdens het uitgaan. Daarom is het project ‘Reanimatieonderwijs op school’ gestart, om zoveel mogelijk jongeren deze vaardigheid te leren. Hierbij streven we naar structureel reanimatieonderwijs op de scholen. Zo realiseren we met elkaar een nieuwe reanimatie-generatie en wordt Nederland een stuk veiliger.

 
Maatschappelijk belang
Naast kennisoverdracht kent het onderwijs twee andere hoofddoelen: persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname aan de maatschappij. Met het project van de Hartstichting kunnen leraren hun leerlingen op een motiverende manier uitdagen zich te ontwikkelen tot flexibele, verantwoordelijke en sociale burgers. Het lesprogramma vindt plaats op school en vormt een goede praktijkinvulling voor de wettelijke verplichting om aandacht te besteden aan burgerschap. De lessen kunnen in het curriculum gegeven worden tijdens vakken als Biologie, Lichamelijke Opvoeding, Verzorging, Maatschappijleer of tijdens een project-dag/-week. De leerlingen leren vakoverstijgende vaardigheden: ze leren nieuwe kennis tot zich te nemen, worden weerbaar, krijgen zelfvertrouwen en leren dat het plezierig is om samen met anderen tot een mooi resultaat te komen….het redden van een mensenleven.


Hoe geef ik invulling aan reanimatieonderwijs?reanimatie onderwijs Hartstichting
Er zijn meerdere manieren om leerlingen te leren reanimeren.

Optie 1: Leerkrachten zelf worden reanimatie-instructeur
Leerkrachten (6 deelnemers) kunnen zelf opgeleid worden en krijgen een officiële instructeurscursus die gecertificeerd is door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR). Dit geeft de school de vrijheid zelf een keuze te maken in welke lessen ze de leerlingen leren reanimeren volgens de 6-Minutenles. De Hartstichting stelt de 6-Minutenles gratis beschikbaar voor scholen die hiermee willen werken.

Optie 2: Externe reanimatie-instructeur geeft reanimatieles op school
Er kan uiteraard ook een externe reanimatie-instructeur ingehuurd worden om de reanimatielessen te verzorgen. De Hartstichting werkt samen met zo’n 400 zogeheten Reanimatiepartners. Verdeeld over heel Nederland verzorgen zij reanimatieonderwijs. Zij kunnen een school ook adviseren bij de uitvoering van reanimatieonderwijs.

*bron: Hartstichting