Het AEDkeurmerk instituutaedkeurmerk

Elke seconde telt bij een slachtoffer van hartfalen. Er zijn steeds meer AED’s om deze slachtoffers te redden, en ook steeds meer (burger-)hulpverleners die weten hoe een AED in te zetten. Een goede werking van een AED is van levensbelang. Wanneer een AED gekeurd is, weet de hulpverlener dat het apparaat gecontroleerd is en dus klaar voor gebruik. AEDvoordelig werkt hiervoor samen met het AEDkeurmerk instituut. Het instituut is het enige Nederlandse, onafhankelijke kwaliteitswaarborg voor een goed werkende AED, en valt onder de stichting Inspectie Burgerhulpverlening.

AED keurmerk

Drs. Frans Verstegen, gezondheidswetenschapper en voormalig inspecteur voor de gezondheidszorg, is initiator achter het AEDkeurmerk. Door AED’s jaarlijks te testen en te controleren volgens een afgesproken onderhoudsschema, wordt falen door bijvoorbeeld niet-werkende onderdelen van de AED, geminimaliseerd. Het AEDkeurmerk bestaat nu enkele jaren. Het keurmerk stelt criteria vast waaraan het onderhoud van een AED moet voldoen.

Wanneer kan een AED het keurmerk krijgen?

Alleen als een AED voldoet aan de volgende eisen, mag deze voorzien worden van het AEDkeurmerk:

Er zijn geen beschadigingen die het functioneren van de AED beïnvloeden. De AED wordt beschermd tegen grote temperatuurschommelingen; wanneer de AED buiten hangt, dient de kast dus voorzieningen te hebben voor klimaatbeheersing. De AED is niet ouder dan 10 jaar, en de houdbaarheidsdatum van de elektroden is niet verstreken. De accu (batterij) heeft voldoende capaciteit, die ook binnen de periode valt waarin het keurmerk wordt afgegeven. Een reanimatie met de betreffende AED kan uitgevoerd worden binnen de geldende richtlijnen: de meest recente software is geïnstalleerd. Daarnaast wordt de AED jaarlijks getest met een externe AED tester. Deze functionele externe test geeft duidelijke output, welke gemeten is in joules. De meting valt binnen een acceptabele marge van + of – 15%.

Wanneer aan al deze criteria wordt voldaan, kan de AED dus het AEDkeurmerk krijgen.

AEDbuitenkast

De buitenkasten (waarin de AED bewaard wordt) kunnen bijdragen aan het optimaal opbergen van de AED in de buitenlucht, en daarmee dus ook aan het optimaal werken van de AED. Ook voor de buitenkasten zijn criteria ontwikkeld. Er wordt geen apart keurmerk voor afgegeven, maar een goede buitenkast komt het functioneren van de AED wel ten goede:

In de kast wordt laagspanning gebruikt. De kast verwarmt wanneer de temperatuur onder de 5 graden komt, en ventileert bij een temperatuur van 30 graden of meer. En de kast wordt bij voorkeur niet met een sleutel gesloten.

Onderhoudscontract

Bij AEDvoordelig kunt u een servicecontract afsluiten, waarbij de AED jaarlijks volgens een vast schema wordt gecontroleerd èn gekeurd, waarna de AED dus voorzien wordt van het AEDkeurmerk. Binnen het servicecontract kan een storing of inzet van de AED 24 uur per dag, 7 dagen per week gemeld worden. Na een inzet wordt de AED uitgelezen en gereset, en de gegevens worden doorgestuurd naar de cardioloog van het betreffende ziekenhuis waarin de patiënt later behandeld wordt. Als dat wenselijk is, wordt de reanimatie geëvalueerd met degene die gereanimeerd heeft. In het onderhoudscontract kan bijvoorbeeld ook het periodiek vervangen van de onderdelen inbegrepen worden. Door diverse keuzes te maken, kunt u precies dat contract samenstellen dat u wilt. En is de AED duidelijk gecontroleerd èn gekeurd, en voor de hulpverlener dus direct klaar voor gebruik.

Informatie of vragen?

Heeft u nog vragen over het AEDkeurmerk? Wilt u een onafhankelijk advies over het afsluiten van een onderhoudscontract? Wij helpen u graag. U kunt ons eenvoudig bereiken via ons servicenummer 088-2336000. Of kijk eerst eens op onze website www.aedvoordelig.nl