Reanimatie binnen 6 minuten na een hartstilstand, geeft de grootste kans op overleven zonder blijvende schade. De Hartstichting streeft dan ook naar de ideale situatie, waarbinnen het overal in Nederland mogelijk is om in 6 minuten alle benodigde handelingen uit te voeren. Binnen deze 6minutenzone zijn voldoende AED’s èn voldoende burgerhulpverleners beschikbaar. Een ambulance is vaak langer dan 6 minuten onderweg. Een burgerhulpverlener wellicht niet. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich aanmelden bij het oproepsysteem. Waardoor slachtoffers van een hartstilstand een goede levenskans krijgen.

Wat doet een burgerhulpverlener?

Een burgerhulpverlener heeft een reanimatiediploma en heeft zich aangemeld bij een oproepsysteem. Bij een hartstilstand wordt het alarmnummer 112 gebeld. Er wordt een oproep verstuurd via mobiel. Burgerhulpverleners in de buurt halen een AED apparaat en gaan naar het slachtoffer. Reanimatie wordt gestart en de AED wordt aangesloten. Wanneer de ambulance er is, neemt het personeel de reanimatie over. Burgerhulpverlening is vrijwillig. Wanneer u niet in actie kunt of wilt komen, reageert u niet op de oproep. Alle burgerhulpverleners in de buurt krijgen deze oproep, daarom is de kans groot dat hulp gegeven kan worden èn dat u er in geval van een oproep niet alleen voorstaat.

Aanmelden en oproepen: hoe gaat dit in zijn werk?

Aanmelden kan via de Hartstichting. De meldkamers van 112 werken met twee oproepsystemen: HartslagNu en Hartveilig wonen. De postcode bepaald bij welk systeem wordt aangemeld. Beide systemen hebben ook een app (zie ons blog hierover). Op basis van GPS zijn burgerhulpverleners dan beschikbaar voor hulp op de plek waar ze daadwerkelijk zijn. Na een oproep wordt via de app een duidelijke routebeschrijving doorgestuurd.

burgerhulpverlening2 aedburgerhulpverlening5aedburgerhulpverlening6aedburgerhulpverlening aedburgerhulpverling aedapparaatburgerhulpverlening aed's

Vragen?

Kijk dan eens op de site van de Hartstichting.

Voor meer informatie over AED apparaten verwijzen wij u graag naar onze website: aedvoordelig.nl Ook via ons servicenummer 088-2336000 kunt u ons eenvoudig bereiken.

Waar moet u op letten bij de aanschaf van een AED? U leest het in onze volgende blog.