De Nederlandse Reanimatie Raad biedt haar reanimatierichtlijnen gratis aan in diverse e-brochures. Deze richtlijnen (Richtlijnen Reanimatie 2010 Nederland en België) zijn een samenvatting, vertaling en bewerking van de Europese Richtlijnen (gepubliceerd op 18 oktober 2010). De onlangs gepubliceerde nieuwe Europese richtlijnen worden in januari 2016 opnieuw vertaald voor Nederlands gebruik (meer informatie hierover vindt u in ons eerder verschenen blogbericht).

Basale reanimatie voor volwassenen

Wij hebben de brochure ‘basale reanimatie van volwassenen’ ook op onze site geplaatst. Hier wordt in een aantal pagina’s tekst en middels schema’s uitgelegd hoe de reanimatie van een volwassen persoon, buiten het ziekenhuis, door een hulpverlener uitgevoerd moet worden. Het gaat hier om een combinatie van reanimatiehandelingen en het gebruik van een AEDapparaat. U kunt de brochure hier inzien.

 hartstichtingrode kruisoranje kruisvereniging van artsen

Nederlandse ReanimatieRaad

De NRR (Nederlandse Reanimatieraad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de Vereniging van Artsen. Een van de eerste doelstellingen van de NRR was het bereiken van overeenstemming over een uniform reanimatie-lesprogramma in Nederland. Er wordt ook gewerkt aan het formuleren van beleid over bijvoorbeeld AED-trainingen, AED-implementatie, en de promotie van reanimatie door leken.

reanimatieraad

 

 

Reanimeren kun je leren! Door een cursus te volgen weet u hoe u moet handelen bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis en hoe een AEDapparaat bedient moet worden. U leest meer over reanimatiecursussen in onze volgende blog.