Waarom een AED?

In Nederland krijgen jaarlijks 16.000 mensen een hartstilstand. Meestal is er sprake van een circulatiestilstand: een hartritmestoornis die er voor zorgt dat het hart stilvalt, er dus geen bloed meer rondgepompt wordt, en een zuurstoftekort ontstaat. De meeste incidenten gebeuren thuis of op het werk. De enige manier om het hart weer normaal te laten kloppen, is het toedienen van een elektrische schok door middel van een AED.

Een niet gelukte reanimatie wordt vaak veroorzaakt door het te laat toedienen van een elektrische schok. De overlevingskansen na een hartstilstand dalen elke minuut met 10%. Bij reanimatie met een AED binnen 6 minuten na de hartstilstand, stijgen de overlevingskansen tot 70%. Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk met de reanimatie te starten èn daarbij een elektrische schok toe te dienen. Snelle beschikbaarheid van een AED is daarom van levensbelang.

Veilig gebruik van een AED

Het gebruik van een AED is zo eenvoudig geworden, dat feitelijk iedereen een AED kan bedienen. Een AED kan dus door iedereen veilig gebruikt worden. In Nederland geldt als enige voorwaarde dat een reanimatiecursus met hulp van een AED gevolgd moet zijn. In dat geval is de gebruiker namelijk juridisch beschermd tegen de consequenties van een reanimatie met inzet van een AED. We spreken over burgerhulpverleners.

Bevorderen gebruik van een AED

Toonaangevende nationale en internationale organisaties, zoals in Nederland de Reanimatie Raad, de Hartstichting en het Rode Kruis, volgen de wereldwijde opvatting onder deskundigen dat het gebruik van een AED bevorderd moet worden. Zij raden daarom met klem aan om de AED’s zoveel als mogelijk in te zetten en burgers te trainen in het gebruik ervan. Reanimatiecursussen met hulp van een AED zijn inmiddels op talloze plekken in Nederland te volgen. De website van het Nederlandse Rode Kruis biedt meer informatie over trainingen in uw buurt. Door een netwerk van burgerhulpverleners op te bouwen wordt de kans op hulp binnen 6 minuten na een hartstilstand vergroot. Er kan vervolgens vlot een reanimatie met hulp van een AED opgestart worden. Hierdoor stijgen de overlevingskansen van het slachtoffer aanzienlijk. En daarom is het belangrijk om op zoveel mogelijk plekken de beschikking te hebben over een AED.

reanimatie met een aed

Informatie of vragen?

Heeft u nog vragen over de werking van een AED of de noodzaak ervan? Wilt u meer weten over verschillen tussen AED’s of AED onderdelen? Wij helpen u graag. U kunt ons eenvoudig bereiken via ons servicenummer 088-2336000. Of kijk eens op onze website www.aedvoordelig.nl of eerder geplaatste blogberichten