Bij kinderen heeft een circulatiestilstand van de bloedsomloop vaak een andere oorzaak dan bij volwassenen. Bij volwassenen ligt de oorzaak vaak in het hart (fibrillatie van het hart, hartstilstand). Op het moment van de stilstand is het bloed daarom vaak nog goed verzadigd met zuurstof. Bij kinderen is de oorzaak vaak een ademhalingsstilstand (door bijvoorbeeld verstikking of verdrinking), waarná een circulatiestilstand volgt. Het zuurstof in het bloed is opgebruikt, omdat het kind eerst stopte met ademhalen. Het hart stopt vervolgens met pompen omdat het zuurstoftekort zo groot is geworden dat het niet meer kan samentrekken. Dit maakt de reanimatie van kinderen wezenlijk anders dan de reanimatie van volwassenen.

Kinderreanimatie

Het belangrijkste is het direct verminderen van het zuurstoftekort. Daarom wordt gestart met beademen en het geven van borstcompressies. Pas daarna wordt hulp gezocht (112 bellen) en laat men de AED ophalen. Bij kinderen onder de 8 jaar of lichter dan 25 kg worden bij voorkeur kinderelektroden gebruikt.

stappenplan kinderreanimatie

Waarom kinderelektroden?

Het is niet noodzakelijk, maar wel gewenst om kinderelektroden te gebruiken. De AED gebruikt dan namelijk bij de hartanalyse, direct na het aansluiten van de AED, kindergegevens. Het hartritme van een jong kind is immers substantieel anders dan dat van een volwassene. Ook de stroomstoot schakelt in zwaarte terug. Bij kinderen onder de 25 kg dienen de elektroden op een andere manier dan bij volwassenen geplakt te worden. Namelijk 1 x een elektrode aan de achterzijde op de rug tussen de schouderbladen, en 1 x een elektrode aan de voorzijde op het borstbeen. Zie afbeelding:

 kinderelektroden

Het is dus beter om kinderelektroden te gebruiken, maar er kan ook gewerkt worden met volwassenelektroden wanneer niets anders voorhanden is. Standaard zijn deze laatste aangesloten op de AED. Dit betekent dat in een panieksituatie de elektroden gewisseld moeten worden, wat vertragend kan werken. Een kindersleutel op de AED kan daarom een oplossing zijn. Wanneer u veel werkt met kinderen (bijvoorbeeld op scholen, kinderdagverblijven, zwembaden, sportaccomodaties, etc.), en u wilt een AED aanschaffen, is het zeker de overweging waard om ook de kinderelektroden op voorraad te houden. Óf te kiezen voor een AED met kindersleutel. Alleen de AED Philips FRx heeft deze optie. Kinderelektroden vindt u op onze site per merk AED. Wij geven u graag advies. 

Vragen?

Bij het maken van de juiste keuze voor een AED of onderdelen daarvan, helpen wij u graag. Meer informatie over diverse AEDapparaten en onderdelen vindt u op onze website www.AEDvoordelig.nl Ook kunt u ons eenvoudig bereiken via ons servicenummer: 088-2336000.