Veel minder schade na reanimatie In het algemeen wordt nog altijd aangenomen dat ongeveer de helft van de mensen boven de 70 jaar, ernstige gezondheidsproblemen overhoudt na reanimatie in het ziekenhuis. Deze aanname zorgt ervoor dat veel ouderen (inmiddels zo’n 20.000) de niet-reanimerenpenning dragen van de stichting NVVE (Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde).

Nieuw onderzoek

hartstichting

Recent onderzoek toont echter aan dat slechts 7% van de geanimeerde ouderen boven de 70 jaar, blijvende gezondheidsschade hieraan overhoudt. Ruim 90% kan het leven na een reanimatie zonder problemen weer oppakken. Volgens de Nederlandse Hartstichting is het een hardnekkig misverstand dat veel mensen als een kasplantje uit een reanimatie komen. De richtlijn ‘Reanimatie bij kwetsbare ouderen’ uit  wordt daarom herschreven. Vanaf medio 2015 wordt gewerkt aan deze richtlijn. Wanneer de nieuwe versie klaar is, is nog niet bekend.

 

Niet-Reanimerenpenning

niet-reanimerenpenning

Met het dragen van de niet-reanimerenpenning geeft de drager aan dat hij bij een hartstilstand (ongeacht de oorzaak) niet gereanimeerd wil worden. De penning wordt aan een ketting om de hals gedragen en is alleen verkrijgbaar voor leden van de stichting NVVE. De penning geldt als rechtsgeldige wilsverklaring. De reikwijdte van het ‘behandelverbod voor reanimatie’ (zoals de penning gezien kan worden) is echter niet voor iedereen duidelijk.

 

 

Boodschap

Het dragen van de niet-reanimerenpenning kan leiden tot verwarring en problemen. Zowel bij burgerhulpverleners die reanimeren (bijvoorbeeld met een AED) als op de eerste-hulpafdelingen van ziekenhuizen. Dat blijkt uit het verhaal van een Veldhovenaar, die onlangs bijna stierf aan een darmbloeding, doordat ook hij drager is van de betreffende penning. Behandelend artsen van de spoedpost was in eerste instantie niet duidelijk of hij nu wel óf niet behandeld wou worden. De man had enkel de bedoeling om bij hartfalen niet gereanimeerd te willen worden. Zowel de artsen als de Veldhovenaar hebben de gevolgen van het dragen van de penning niet overzien. Het verhaal is onlangs gepubliceerd in het ED. Lees het relaas: "niet reanimatiepenning bijna fataal".

Consequenties

Naast het aanpassen van de reanimatierichtlijnen voor ouderen, is het dus zaak om de consequenties van het dragen van de niet-reanimerenpenning op een duidelijke, niet mis te verstane manier uit te leggen. Uitdrukkelijk een taak voor de NVVE: als het gaat om leven en dood, mag van misverstanden geen sprake zijn. Zeker nu steeds meer burgers als hulpverleners buiten het ziekenhuis reanimaties uitvoeren, al dan niet met een AED.

Advies van AEDvoordelig

Wanneer u vragen heeft over de niet-reanimerenpenning of reanimeren met een AED in het algemeen, dan helpen wij u graag. Neem gerust contact met ons op via servicenummer 088-2336000 of via mailadres info@aedvoordelig.nl U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de hartstichting of de pagina’s van deze site raadplegen www.hartstichting.nl