Op 15, 16 en 17 mei jl. vond in Bilbao, Spanje het European Resuscitation Council - ERC congres (De Weg naar nieuwe richtlijnen) plaats. Het begin van het congres ging voornamelijk over de stand van zaken op het gebied van reanimatie op dit moment. Met als opvallend issue: wat is de noodzaak van beademen bij een reanimatie? Diverse sprekers gaven tijdens hun lezingen aan dat beademen belangrijk is bij een reanimatie. De NRR heeft hier momenteel ook extra aandacht voor. Zij richt zich op haar website tot de reanimatie instructeurs en benadrukt dat beademen nog steeds een essentieel onderdeel is van de reanimatie. De NRR roept alle instructeurs dan ook op om ook het beademen in het onderwijs de aandacht te geven die het verdient (bron: NRR nieuwsbrief juni 2014).

Wat zijn de nieuwe ECR  richtlijnen? 

  • De nieuwe ERC Richtlijnen (2015) worden vrijgegeven op 16 oktober 2015.

  • Tijdens 13e NRR congres op 20 januari 2016 zal aandacht zijn voor de Nederlandse (NRR) richtlijnen 2015

  • Sterke signalen werden afgegeven dat hartmassage devices niet zullen worden opgenomen in de ERC richtlijnen van 2015. Als reden werd gegeven dat bij onderzoek de meerwaarde van zo’n hartmassage device niet bewezen is. Verder werd bij de overweging meegenomen de hoge aanschafkosten van de devices.

  • Belangrijk voor de overlevingskansen van reanimatie slachtoffers is de vroege herkenning van de reanimatie. Dit niet alleen door de leek maar ook door de meldkamer centralist. Onderzoek geeft aan dat de deskundigheid van een centralist belangrijk is voor de overlevingskans van het slachtoffer.

  • De jeugd heeft de toekomst. Meer focus leggen op het trainen van jeugdigen.

  • Ook werden de cijfers nogmaals benadrukt: elke dag vinden er 1000 niet succesvolle reanimaties plaats in Europa; waarvan nog steeds 80% in de thuissituatie.