Onderzoek VU Amsterdam en De Hartstichting Onderzoek onder AED eigenaren

Het is belangrijk dat slachtoffers van een hartstilstand zo snel mogelijk gereanimeerd worden. Een reanimatie met een AED binnen 6 minuten biedt een zo groot mogelijke overlevingskans. Genoeg beschikbare AED’s zijn dus van levensbelang. De Hartstichting doet samen met de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek onder AED eigenaren. Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in het bekend zijn met de zogenoemde reanimatie-oproepsystemen en de redenen om AED’s hier al dan niet bij aan te melden.

Reanimatie-oproepsystemen

Er bestaan twee systemen: Hartveilig Wonen en HartslagNu. Door aan te melden bij een van deze systemen, worden bij een hartstilstand de burgerhulpverleners die in de buurt van het slachtoffer wonen, opgeroepen om te gaan reanimeren. Burgerhulpverleners zijn niet-professionele hulpverleners, die een reanimatiecursus met AED gevolgd hebben. De oproep gebeurt via alarmcentrale 112: deze stuurt een bericht middels SMS of App. In dit bericht staan instructies om de dichtstbijzijnde AED op te halen en naar het slachtoffer te gaan. Het is dus van belang dat er genoeg beschikbare AED’s zijn, waarmee gereanimeerd kan worden. Eigenaren van een AED kunnen de AED ook aanmelden bij het oproepsysteem. Door zoveel mogelijk AED’s aan te melden èn het uitbreiden van het netwerk van burgerhulpverleners, kunnen extra levens gered worden.

Onderzoek

Het onderzoek van de VU en de Hartstichting richt zich op de vraag of de oproepsystemen bekend zijn bij eigenaren van een AED, en wat de redenen zijn om de AED wel of niet aan te melden bij deze systemen. De uitkomsten geven inzicht in mogelijke drempels die een aanmelding kunnen verhinderen. Met dit inzicht kan gekeken worden wat nodig is om deze barrières weg te halen. Zodat uiteindelijk zoveel mogelijk slachtoffers binnen 6 minuten gereanimeerd kunnen worden.

Bent u eigenaar van een AED? Dan kunt u zich hier aanmelden voor dit onderzoek!

onderzoek hartstichting en vu

 

Ophangsystemen AED

Door een AED buiten op te hangen, zijn burgerhulpverleners niet afhankelijk van bijvoorbeeld openingstijden. De AED is zo altijd bereikbaar. Er zijn goede en veilige buitenkasten voor AED’s verkrijgbaar. Deze kasten zijn op verschillende manieren te openen: met een pincode, een sleutel of een breekglas. Wanneer de kast met een code of sleutel geopend moet worden, wordt ook deze informatie bij de oproep doorgegeven. AEDVoordelig heeft een uitgebreid assortiment aan kwalitatief goede buitenkasten. 

Informatie of vragen?

Heeft u nog vragen over het onderzoek of de oproepsystemen? Wilt u meer weten over AED’s, AED-onderdelen of onderhoud? Wij helpen u graag! U kunt ons eenvoudig bereiken via ons servicenummer 088-2336000. Of kijk eens op onze website www.aedvoordelig.nl