Privacy- en cookiebeleid

Privacy Statement ComPlus B.V. (AEDvoordelig.nl en AEDvoordelig.be)

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacy Statement van ComPlus B.V. Spegelt 6, 5674 CD Nuenen Nederland. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die we in ons contact met u verkrijgen. ComPlus B.V. voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om diensten/service aan u te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan u te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. ComPlus B.V. verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze producten/diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

- Het verlenen en factureren van onze diensten/producten.

- Het verzenden van onze nieuwsbrieven, indien u hier zelf om heeft gevraagd. Wij verzenden onze nieuwsbrieven via de beveiligde mailserver van Mailchimp.com

- De afhandeling van u bestelling en u informeren over het verloop daarvan.

- Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen u en ComPlus B.V. te kunnen uitvoeren.

- Voor AED onderdelen: Opslag van klantgegevens in onze AED-databank om u te informeren als de THT-datum van uw onderdeel verloopt en uw AED onderhoud nodig heeft.

- Voor AED’s: Opslag van klantgegevens in onze AED-databank om u te informeren over updates, terugroepacties of noodzakelijk onderhoud. Ook voldoet AEDvoordelig hiermee aan de eisen van de FDA voor medische apparatuur.

- Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren.

- Het verstrekking van informatie of aanbiedingen.

Artikel 3: Minderjarigen

ComPlus B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 18 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. Wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op. Dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 4: Beveiliging

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met versleuteling. Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Alle door ons aangeboden betalingswijzen zijn door bovengenoemde standaard uitgebreid beveiligd. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van u browser.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen gegevens op basis van uw bezoek aan onze website. Voorbeelden hiervan zijn cookies. Deze gegevens gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website te ontwikkelen en aan te passen aan u persoonlijke voorkeuren. Als u voor de eerste keer onze website bezoekt, vragen wij u of ij gebruik morgen maken van deze cookies.

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

Persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt kun u op elk gewenst moment inzien en veranderen in u persoonlijke klantomgeving. Voor aanpassingen in onze financiële administratie kunt u contact met onze openen. Financiële gegevens zijn volledig beschermd en gebruiken multi-factor authentication (meervoudige verificatie).

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Als u een bestelling heeft gedaan of diensten heeft af genomen, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij onze Klantenservice. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van u identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. Ter bescherming van u privacy verzoeken wij u hierbij om u pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. ComPlus B.V. reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen 5 werkdagen op uw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

ComPlus B.V. verstrekt u persoonsgegevens alleen aan derden als dit stikt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of het leveren van diensten en/of producten aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met al onze partner-bedrijven zoals transporteurs, logistieke partners, het AED keurmerk instituut, onze hostingpartij, webshopbouwer, mailchimp en marketing expert hebben wij een verwerkingsovereenkomst gesloten. Wij voldoen hiermee aan de richtlijnen van de AVG.

Artikel 9: Telefoongesprekken en Chat berichten

Telefoongesprekken worden niet opgenomen of bewaard. Chatberichten worden opgeslagen om eventuele afspraken of adviezen terug te vinden. U heeft altijd de mogelijkheid deze op te vragen of te laten verwijderen.

Artikel 10: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf.