Dit moet iedere sportclub/ sporter weten! Hoe herken je een hartstilstand?

In Nederland worden gemiddeld 30 mensen per dag getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Gemiddeld vindt in 70% van de gevallen een reanimatie thuis plaats. De rest is op straat, in een openbaar gebouw of tijdens sport of ontspanning ergens anders.

Hoe vaak komt een hartstilstand tijdens het sporten voor?

Tussen 2006 en 2015 werden in Nederland ruim 3000 Nederlandse sporters getroffen door een hartstilstand op het sportveld. Hiervan waren er 150 jonger dan 35 jaar. Voor deze groep ligt ook de overlevingskans aanzienlijk lager, namelijk:

- Ouder dan 35 jaar = 48% overlevingskans
- Jonger dan 35 jaar = 18% overlevingskans

Waarom is de overlevingskans zo laag?

Dat de overlevingskans voor mensen onder de 35 jaar zo laag is, komt vooral doordat er bij een jong iemand niet aan een hartstilstand wordt gedacht. Hierdoor gaan er kostbare minuten verloren en slinkt dus ook de kans op overleven. De eerste 6 minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Wordt er binnen die 6 minuten gestart met reanimeren en het aansluiten van een AED dan is de overlevingskans het grootst.

Hartstilstand herkennen

Om snel in te kunnen grijpen is het herkennen van een hartstilstand zeer belangrijk.
Hoe herken je een hartstilstand? Hierbij zijn er 2 criteria waarop gelet moet worden:

  1. Iemand is bewusteloos
  2. Iemand ademt niet of niet normaal.

Vooral het letten op de ademhaling zorgt nog wel eens voor verkeerd handelen omdat er gedacht wordt dat er bij een hartstilstand geen sprake meer is van ademhaling. Maar er kan bij een slachtoffer nog 1 of 2 minuten een soort snurkende/ trage ademhaling plaatsvinden.

Reanimatie met Automatisch Externe Defibrillator (AED)

Reanimatie met AED

Wanneer er sprake is van bewusteloosheid én geen of geen normale ademhaling dan moet er meteen gestart worden met de reanimatie. Belangrijk is ook dat er zo snel mogelijk een AED wordt aangesloten op het slachtoffer. Wanneer iemand op een sportveld in elkaar zakt dan is er in veel gevallen sprake van hartritmestoornissen. Een AED kan deze stoornissen oplossen door het toedienen van een elektrische schok.

Dit toont aan hoe belangrijk het is dat er een AED op een sportpark aanwezig is.

Wilt u meer informatie over een 

 Neem dan contact met ons op via 088-233 6000 of mail naar verkoop@aedvoordelig.nl.