Veelgestelde vragen

AED en reanimeren

Wat is een AED?

Een Automatische Externe Defibrillator is een draagbaar apparaat dat levens kan redden, wanneer er sprake is van een hartstilstand door een ernstige hartritmestoornis. De AED geeft een elektrische schok, waardoor het hart gedefibrilleerd wordt. Het hart wordt als het ware ‘gereset’ en pakt het normale ritme op en gaat weer gewoon bloed rondpompen.

Wat betekent AED?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.

Hoe werkt een AED?

Twee, aan de AED verbonden, elektroden worden geplaatst op de borst van de patiënt. Een computer in de AED analyseert het hartritme van de patiënt en bepaalt of het nodig is een schok toe te dienen om de patiënt te redden. Als er bepaald is door de computer in de AED dat een schok nodig is, wordt er door middel van een stem instructies gegeven om de gebruiker te helpen om het leven van de patiënt te redden.

Redden sommige merken meer levens dan andere?

Alle AED’s die momenteel verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt zijn goedgekeurd volgens de Europese richtlijnen en redden allen levens. Geen enkele fabrikant kan claimen dat hun apparaat méér levensreddend is dan de ander. Er bestaat ook geen verband tussen de prijs van een AED en de mogelijkheid om levens te redden.

Waarom wordt er bij iedere AED een rescuekit geleverd met beademingsmasker, handschoenen en kledingschaar?

De kledingschaar wordt gebruikt om kleding van het bovenlichaam te verwijderen, dit is essentieel voor een goede toegankelijkheid met betrekking tot het plakken van de elektrodes. De latex handschoenen zijn voor het hygiënisch werken. De bijgeleverde scheermesjes zijn voor het ontharen van de eventueel behaarde borst. Het beademingsmasker is bedoeld voor het geven van beademingen. Het gebruik van een beademingsmasker wordt tegenwoordig vaak ook aangeleerd in de reanimatiecursus.

Waarom hebben we AED’s nodig?

Met een AED kan men levens redden. Als een persoon plotseling een hartstilstand krijgt wordt het hartritme chaotisch of is er sprake van een hartritmestoornis. Elke minuut dat het hart niet klopt verlaagd de kans op overleven met 7% à 10%. Er zijn maar weinig mensen die 10 minuten of meer zonder defibrillatie overleven.

Is het moeilijk om een AED te gebruiken?

AED’s zijn zeer makkelijk te gebruiken. Praktisch iedereen kan een AED bedienen nadat diegene gezien heeft hoe de AED werkt. In veel gevallen waarin de AED gebruikt wordt zijn het ongetrainde mensen die levens redden.

Kan iemand zonder medische achtergrond fouten maken als hij/zij de AED gebruikt?

De AED is veilig te gebruiken door iedereen die gezien heeft hoe de AED werkt. De stem in de AED begeleidt de gebruiker in stappen om iemand te redden. Een voorbeeld van een instructie is: ‘Breng de elektroden aan op het ontblote bovenlijf van de patiënt’ (op de elektroden staat met plaatjes aangegeven waar ze aangebracht moeten worden). Daarnaast is de AED zo beveiligd dat er alleen een schok afgegeven wordt als er door de AED wordt geregistreerd dat het nodig is om een schok te geven. Zo kan het niet voorkomen dat iemand die geen schok nodig heeft een schok krijgt.

Waarom is een training in het gebruik van een AED noodzakelijk?

De gebruiker van een AED zal in staat moeten zijn om de tekenen van een vermoedelijke hartstilstand te herkennen. Ook is het van belang te weten wanneer en hoe professionele hulp in te schakelen en hoe reanimatie toe te passen. Daarnaast is het belangrijk dat de gebruiker vertrouwd raakt met het apparaat dat hij/zij mogelijk zal moeten gaan gebruiken. Ook is het noodzakelijk de nodige theoretische kennis te bezitten over de achtergronden van een circulatiestilstand en het veilig gebruik van een AED.

Kan iedereen een AED aanschaffen?

Ja, iedereen kan een AED aanschaffen. Het is sinds 2002 wettelijk toegestaan om als leek de AED te gebruiken.

Moet een AED op stroom worden aangesloten?

Nee een AED kan iet op stroom worden aangesloten. Ook beschikt deze niet over een oplaadbare batterij. De AED beschikt over een batterij welke na een bepaalde levensduur (kan per merk verschillen) vervangen moet worden.

Wat is de levensduur van een AED?

Een AED-apparaat is best een investering, dus u wilt de AED niet onnodig vroeg vervangen. Tegelijkertijd wilt u de zekerheid dat het AED-apparaat in een acute situatie probleemloos ingezet kan worden. Daarom is het advies om uw AED na 10 jaar te vervangen. Lees de redenen om uw AED na 10 jaar te vervangen in onze Blog.

Wat is een 6-min zone?

Een 6-min zone is een gebied waar bij een hartstilstand binnen 6 minuten hulp geboden wordt. Er zijn binnen zo'n gebied leken-hulpverleners, AED's en AED-buitenkasten aanwezig. De hulpverleners worden middels een SMS door de meldkamer opgeroepen om hulp te verlenen. Voor meer informatie zie www.hartslagnu.nl.

Wat is een hartstilstand?

Een hartstilstand treedt op wanneer het normale hartritme plotseling chaotisch wordt. Het hart kan het bloed niet langer effectief rondpompen en de patiënt stort in, stopt met ademhalen, reageert niet meer en heeft geen waarneembare pols. Als de AED wordt gebruikt bij een patiënt met een hartstilstand, kan de AED een levensreddende schok toedienen dat ervoor zorgt dat het hartritme weer normaal wordt.

Is een hartstilstand hetzelfde als een hartaanval?

Nee. Zowel de hartaanval als de hartstilstand hebben te maken met het hart, maar het zijn verschillende problemen. De hartstilstand is een elektrisch probleem, een hartaanval is een ‘afvoer’ probleem. Soms kan een hartaanval, welke van zichzelf niet fataal hoeft te zijn, een hartstilstand uitlokken.

Hoe kan ik mijn AED aanmelden zodat iedere BHV’er deze kan gebruiken?

Goed om te horen dat u de AED beschikbaar wilt stellen voor de alarmering van HartslagNu. Om de AED aan te melden, is het nodig om een account aan te maken bij HartslagNu. Als u vervolgens bent ingelogd, kun u kiezen om een AED aan te melden.

Als u geen scholingsgegevens in dit account invult, word u zelf niet opgeroepen voor reanimatiemeldingen. U krijgt dan enkel de rol als AED-beheerder. Dit houdt in dat uw bericht van HartslagNu ontvangt wanneer de AED is meegenomen in de alarmering van HartslagNu met de vraag of u de AED wilt controleren.

Moet een AED kast op stroom worden aangesloten?

Een AED kast welke geschikt is voor binnen plaatsing hoeft niet op stroom aangesloten te worden. Een buitenkast daarentegen wel. Deze buitenkast is namelijk voorzien van, verlichting, verwarming en in de meeste gevallen ook van ventilatie. Hiervoor is stroom benodigd.

Is een AED toestel verplicht?

De Arbowet verplicht werkgevers om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden aan hun werknemers. Maar de wet verplicht werkgevers niet om een AED toestel te hebben. Het hebben van een AED toestel is dus niet verplicht.

Op welke hoogte moet een AED hangen?

Een AED hoeft niet op een standaard hoogte gemonteerd te worden. Wanneer deze op ooghoogte hangt is deze goed zichtbaar en makkelijk bereikbaar. Voor montage van een AED-kast wordt vaak aangehouden dat het "hart" van de kast op 1,50 meter vanaf de grond wordt geplaatst.

Service en onderhoud

Moet ik een onderhoudscontract afsluiten bij een AED?

De huidige generatie AED’s zijn zo goed als onderhoudsvrij. Het is dan ook niet strikt noodzakelijk om een onderhoudscontract af te sluiten. De afgelopen jaren is echter gebleken dat er zeer veel AED’s niet inzetbaar zijn, omdat de batterij leeg is, of doordat elektroden uitgedroogd zijn. Het meerendeel van onze klanten kiest er dan ook voor om een onderhoudscontract bij ons afsluiten zodat ze helemaal geen omkijken meer hebben naar de apparatuur! Meer informatie over de diverse servicemogelijkheden vindt u op de pagina Service en Onderhoud van AEDvoordelig.

Hoe vaak moet ik de batterijen vervangen?

De levensduur van de batterij verschilt per AED. Hieronder enkele voorbeelden:
Defibtech Lifeline AED; 7 jaar waarbij de 9V batterij in de accu ieder jaar vervangen dient te worden.
Defibtech View AED; 4 jaar.
HeartSine Samaritan AED; 3,5-4 jaar.
Philips AED; 4 jaar.
Zoll AED; 4,5- 5 jaar.

Hoe vaak moet ik de elektroden vervangen?

De levensduur van de elektrode verschil per AED. Hieronder enkele voorbeelden:
Defibtech AED; 2 jaar.
HeartSine Samaritan AED; 3,5-4 jaar.
Philips AED; 2 jaar.
Zoll AED; 5 jaar.

Wat moet ik doen met mijn elektroden en batterij als deze niet meer goed zijn. Mag ik deze weggooien?

De elektroden mogen weggegooid worden. De batterij is klein chemisch afval deze mag u niet weggooien maar moeten ingeleverd worden bij een recycle inleverpunt.

Enkele foutcodes die de Defibtech LL AED kan tonen:

150        Ontstaat  na een afgebroken of verkeerd uitgevoerde zelftest. Dit kan als de AED getest is zoals je een trainer test met de Schokknop + Aanknop. Of er is een afgebroken zelftest geconstateerd.

151        Deze fout ontstaat door met je hand de speaker dicht te houden.

Geeft de Defibtech AED een foutcode probeer dan om 3 keer na elkaar een zelftest uit te voeren. U test de Defibtech LL AED door de Aanknop 5 seconden ingedrukt te houden. Mocht hiermee de foutcode niet verholpen zijn neem dan contact op.

 

Hoe test ik de Defibtech LL AED?

U test de Defibtech LL AED door de Aanknop 5 seconden ingedrukt te houden. Hiermee kun je ook foutcode 150 wegkrijgen want de AED krijgt dan een reset.

Hoe test ik de Defibtech trainer?

U test de Defibtech Trainer door de Schokknop en de Aanknop gelijktijdig in te drukken.

Hoe kan ik de tiptoetsen van de SixCase SC1340/1440 testen?

Om de tiptoetsen van de SixCase 1340 of 1440 te testen voert u de volgende handeling uit:

- Open de kast

- Haal de stroom eraf en wacht 1 minuut

- Zet de stroom op de geopende kast. Deze staat nu in de test modus

- Test de toetsen. Bij 1 hoort u 1 piep, bij 2 hoort u 2 piepjes, etc.

Mocht het aantal piepjes niet kloppen, dan zit waarschijnlijk de connector van de flatkabel niet goed op de printplaat gestoken. Trekt deze los, en plaats hem correct.

Mijn Philips AED piept in de winter of zomer

De Philips HS-1 AED en de Philips FRx AED werken met een temperatuuradvies. Komt de temperatuur beneden of boven dat advies dan zal de AED van zich laten horen door te gaan piepen.

Wat is het temperatuuradvies voor de Philips HS1 en Philips FRx AED?

 Voor de Philips HS-1 is het temperatuuradvies:

  • AED opgeborgen met geïnstalleerde batterij en elektroden: 10 tot 43 oC
  • AED in gebruik op een slachtoffer: 0 tot 50 oC

Voor de Philips FRx is het temperatuuradvies:

  • AED opgeborgen met geïnstalleerde batterij en elektroden: 0 tot 50 oC
  • AED in gebruik op een slachtoffer: 0 tot 50 oC

Philips AED meet omgevingstemperatuur

De Philips AED’s voeren dagelijks een zelftest uit. Voordat ze deze zelftest uitvoeren meet de AED de omgevingstempratuur. Is de temperatuur kouder of warmer dan het aangegeven temperatuuradvies dan wordt de zelftest uitgesteld. Wordt deze zelftest 3x achter elkaar uitgesteld (in totaal 40 uur) dan zal de AED melding gaan geven door te gaan piepen. Wanneer het piepen van de AED niet is verholpen dan zal de AED na 8 uur weer een zelftest uit proberen te voeren.

Wat moet ik doen om het piepen te laten stoppen?

Wanneer de Philips HS-1 of FRx piept kan er door een druk op de blauwe ‘i’ knop informatie verkregen worden over de reden van piepen.  Heeft de melding betrekking op de temperatuur of onbruikbare elektroden, dan is het piepen op de volgende manieren te verhelpen.

  1. Plaats de AED in een omgeving waar deze kan opwarmen of afkoelen. Vaak zal een AED als deze buiten geplaatst is naar binnen moeten worden gehaald. De AED zal dan bij een volgende zelftest eerst weer de temperatuur meten en is deze in orde dan stopt de AED met piepen.
  2. Om het piepen eerder te stoppen kan de batterij uit de AED verwijderd worden. Laat de AED even opwarmen of afkoelen en plaats dan de batterij terug. De AED zal voordat de zelftest uitgevoerd wordt, de omgevingstemperatuur meten. En afhankelijk van de uitkomst hiervan zal de zelftest uitgevoerd kunnen worden en is de AED weer in orde.

Verhelpen storing 3 piepjes Physio-Control CR2 AED

Wanneer een Physio-Control CR2 AED een storing aangeeft waarbij de AED 3 piepejes laat horen dan kan de storing verholpen worden door het volgende uit te voeren:

Houd de kindmodusknop en de spraakmodusknop tegelijkertijd voor een aantal seconden ingedrukt. De AED zal dan zeggen dat hij gereed is of hij geeft aan dat er actie vereist is. Als er actie vereist is, dan zou dat te verhelpen moeten zijn met nieuwe elektroden en nieuwe batterij.

 

Hoe stel ik de gevoeligheid van de tiptoetsen van de SixCase SC1340/1440 in?

Instructies voor het instellen van de tiptoets-gevoeligheid van de Sixcase SC1340 of 1440:

- Open de kast

- Voer de code 68459 (alarm stopt)

- Voer het aantal milliseconden vertraging in (bijvoorbeeld 100) en bevestig met de groene V (alarm start opnieuw)

- Sluit de kast

- Test de kast

De waarde 100 staat voor het aantal milliseconden dat een toets moet worden ingedrukt voordat het signaal wordt doorgegeven.

Verschillen tussen AED's

Moet ik een AED kopen van hetzelfde merk als mijn lokale ambulancedienst?

Hoe sneller de schok wordt toegediend, hoe beter het resultaat. Maar het aanbrengen van nieuwe elektrodes kost de ambulancedienst nauwelijks meer werk. Vaak zijn deze merken AED’s ook nog eens duurder dan andere merken. Bedenk ook, dat het soms voorkomt dat de ambulancedienst van monitor verandert, zodat de door u aangeschafte AED niet meer uitwisselbaar is met de monitor van de ambulance. Koop dus een AED waar u een goed gevoel bij heeft. En een AED die past binnen uw budget. Beperk uw keuze niet alleen tot één merk

Welke AED is voor ons de beste keuze?

Veel klanten zien momenteel door de bomen het bos niet meer. De keuze is inderdaad erg lastig door het grote aanbod van AED’s op dit moment. Wij adviseren u daar graag in. Neem daarvoor telefonisch contact met ons voor een advies op maat of laat een bericht achter op het contactformulier zodat wij u bellen.

Wat betekent IP-waarde?

Bij b.v. IP56, zegt het eerste cijfer iets over de stofdichtheid en het tweede cijfer iets over de waterbestendigheid. In dit geval is het apparaat niet geheel stofdicht, maar voldoende beschermd, zodat de werking niet zal worden gehinderd. Met betrekking tot de waterdichtheid wordt gesteld dat krachtige waterstralen (gedurende 3 min) de werking van het apparaat niet mogen beïnvloeden.

Is het noodzakelijk om ook kinderelektrode aan te schaffen?

Het is niet noodzakelijk, maar wel gewenst om kinderelektroden te gebruiken. Er kan ook gewerkt worden met volwassenelektroden wanneer niets anders voorhanden is, door deze op de voorzijde en achterzijde van het kind te plakken. Standaard zijn de volwassen elektroden aangesloten op de AED. Dit betekent dat in een panieksituatie de elektroden gewisseld moeten worden, wat vertragend kan werken. Een kindersleutel of kinderknop op de AED kan daarom een oplossing zijn. Wanneer u veel werkt met kinderen (bijvoorbeeld op scholen, kinderdagverblijven, zwembaden, sportaccommodaties, etc.), en u wilt een AED aanschaffen, is het zeker de overweging waard om ook de kinderelektroden op voorraad te houden. Óf te kiezen voor een AED met kindersleutel of kinderknop. De Philips FRx AED heeft de mogelijkheid van een kindersleutel en de Zoll AED 3 is voorzien van een kinderknop, bij deze beide AED’s heeft u dan geen extra kinderelektroden nodig.

Wat is het verschil tussen een halfautomaat en een volautomaat AED?

Het verschil tussen een half- en een volautomaat is dat u bij de halfautomaat zelf op de schokknop moet drukken wanneer de AED een schok adviseert.
Op een volautomaat zit deze knop niet. Een volautomaat kondigt aan dat de schok gegeven gaat worden en geeft deze schok dan ook automatisch af.
 

 

AED binnen of buiten

Kan ik een AED buiten plaatsen?

Ja, vooral in woonwijken waar de meeste reanimaties voorkomen is het heel belangrijk om AED's buiten te plaatsen. De locatie van de AED moet goed bereikbaar zijn voor hulpverleners. Er zijn verschillende soorten kasten voor buitengebruik. Let daarbij op dat de kast voorzien is van ventilatie en verwarming. Een buitenkast dient daardoor altijd op een stroomvoorziening aangesloten te zijn. Uiteraard is het altijd belangrijk om de AED te blijven controleren, daar deze 24/7 hangt.