Antwoordformulier urgente veiligheidsmelding Philips

 

 

 

Instructies: Verstuur dit formulier uiterlijk 7 dagen na ontvangst
Met het invullen van dit formulier bevestigt u de ontvangst van de brief met het urgente veiligheidsbericht en bevestigt u dat u het probleem en de vereiste maatregelen die moeten worden genomen begrijpt.

Door de klant uit te voeren acties:

• Blijf de elektroden gebruiken in de huidige staat. Zorg er tijdens het gebruik voor dat het grootste deel van het oppervlak van de elektrode is bedekt met gel en breng de elektroden aan op de patiënt. Als u merkt dat de gel begint los te laten van de schuimlaag terwijl u de beschermlaag verwijdert, probeer dan te voorkomen dat de gel zich op zichzelf vouwt. De elektroden kunnen gewoon worden aangebracht bij de patiënt, tenzij de gel bijna volledig van de achterkant is losgekomen. Installeer in geval van problemen reserve-elektroden, indien beschikbaar, en ga verder met de reddingsactie. Volg de gesproken instructies, ongeacht de status van de elektroden, omdat de AED u door de noodzakelijke handelingen zal leiden.

• Probeer de gel van de elektroden niet te onderzoeken voordat u deze bij de patiënt gebruikt. Het is niet mogelijk om vóór gebruik te weten of uw elektroden last hebben van het probleem, omdat de elektroden worden beschermd door een folieafdichting. De folieafdichting op de elektrodecassette mag alleen worden geopend voor gebruik bij een patiënt in noodgevallen, omdat de elektroden snel uitdrogen als de folieafdichting wordt verbroken.

• Overweeg om een reserve-elektrodecassette te bewaren bij uw HS1 OnSite- of HS1 Home-AED. Bekijk hier de video over het vervangen van de elektrodecassette   

• Als het probleem zich blijft voordoen en u geen reserve-elektrodecassette hebt, zorgt u voor de patiënt en reanimeert u zo nodig, totdat de hulpdiensten arriveren.

• Geef deze kennisgeving door aan iedereen die hiervan op de hoogte moet zijn binnen uw organisatie of aan een organisatie waar HS1 OnSite-/HS1 Home-AED's of elektrodecassettes zijn geplaatst (indien van toepassing).

• Bewaar een kopie van deze brief bij de gebruiksaanwijzing/gebruikershandleiding van uw HS1 OnSite-/HS1 HomeAED.

• Stuur een kopie van de brief met het URGENTE veiligheidsbericht (Documentidentificatie: FSN-2021-CC-EC-012) met een aangepast antwoordformulier naar elke klant aan wie u de HS1 in de afgelopen 10 jaar hebt verzonden en neem maatregelen om u ervan te verzekeren dat klanten de brieven hebben ontvangen.

Ik bevestig dat ik de begeleidende brief met het urgente veiligheidsbericht heb ontvangen en begrepen en ik bevestig dat de informatie uit deze brief op de juiste wijze is doorgegeven aan alle personen die hiervan op de hoogte moeten zijn.

Klantgegevens


Contactgegevens