AED in onze buurt

Steeds meer mensen worden zich bewust van het belang van een AED. Maar zijn zich er ook bewust van dat een AED wel een investering is die gedaan moet worden. Vandaar dat er steeds meer initiatieven komen waarbij er samen met de buren en overige bewoners van een buurt of wijk tot de aanschaf van een AED wordt overgegaan. Zij maken zich samen sterk voor een “AED in onze buurt”.

Plaatsing AED in uw buurt of wijk

Een AED die door een buurt of wijk wordt aangeschaft zal vaak een centrale plaats krijgen in de buurt en zal ook vaak buiten geplaatst worden, zodat de AED voor iedereen makkelijk toegankelijk is. Een buitenkast beschikt namelijk over verwarming voor de winterdagen en ventilatie voor koeling in de warme zomerdagen. Zo’n kast moet dus wel op stroom aangesloten worden, dus zal even gekeken moeten waar deze geplaatst kan worden.

Buurt AED-pakket

Wanneer er namens de buurt is besloten om over te gaan tot aanschaf van de AED dan volgt natuurlijk al snel de vraag welke AED moeten we dan hebben. Daarvoor kan er natuurlijk altijd advies gevraagd worden aan het team van AEDvoordelig, maar om het gemakkelijker te maken hebben wij al een BuurtAED pakket samengesteld. Dit pakket bestaat uit de Philips FRx AED en een Aivia 210 buitenkast met pincode. Uiteraard hebben we ook pakketten met andere AED’s in combinatie met een binnen- of buitenkast.

Service en onderhoud voor de AED in uw buurt

Het is verstandig om met de buurtbewoners alvast na te denken over het service en onderhoud van de buurt AED. Elektroden en batterij hebben namelijk een bepaalde houdbaarheidsdatum en zullen dus met regelmaat vervangen moeten worden. Bij AEDvoordelig is het mogelijk om een servicecontract op de buurt AED af te sluiten zodat u geen omkijken meer heeft naar de AED en deze jaarlijks gecontroleerd en gekeurd wordt. Deze service is ook per 5 jaar af te sluiten. Verstandig is dus om deze kosten er ook alvast bij te rekenen.

Mocht u advies wensen bij de aanschaf van de AED voor uw buurt of wijk of graag een offerte ontvangen dan helpen wij u daar graag bij. Neem daarvoor contact met ons op.