AED Redt Levens

Waarom een AED?

In Nederland overlijden per jaar ruim 16.000 mensen door een circulatiestilstrand, ook wel hartstilstand genoemd. De oorzaak van een circulatiestilstand ligt meestal in het ontstaan van kamerfibrilleren, een ritmestoornis die resulteert in stilvallen van het hart als bloedpomp. De voornaamste reden waarom een reanimatie in zulke gevallen mislukt, is dat de defibrillatieschok te laat komt. Globaal daalt na een circulatiestoornis door kamerfibrilleren de kans op overleving elke minuut met 10%. Twaalf minuten na het ontstaan van de circulatiestilstand is die kans nog 9%.

Snelle reanimatie (beademen en hartmassage) en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator vergroot het overlevingspercentage met 70%!!!

 

Het gebruik van een AED is door zo gemakkelijk geworden, dat in principe iedere leek ermee kan omgaan. Nederland heeft een goede ambulancezorg, maar het is onvermijdelijk dat het enige minuten duurt voordat de ambulance ter plaatse is. Het komt niet zelden voor dat een ambulance pas na tien tot vijftien minuten arriveert. Dat is voor het slachtoffer met een ciculatiestilstand dan al vaak te laat.

De Nederlandse Reanimatie Raad, gedragen door onder meer de Nederlandse Hartstichting, Het Oranje Kruis, het Nederlandse Rode Kruis en vereniging van Artsen, volgt de wereldwijde opvatting onder deskundigen dat het gebruik van de AED bevorderd moet worden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in april 2002 opdracht gegeven via een Algemene Maatregel van Bestuur de Wet BIG zodanig te wijzigen dat het gebruik van de AED door medische leken is toegestaan. Hiermee is de mogelijkheid geschapen dat iedereen na een korte training de AED mag hanteren.

In Nederland mag daarom iedereen (die kan reanimeren en de AED bedienen) als goed burger een AED inzetten als dit nodig is. Juridische bescherming wordt dus automatisch door de wet zelf geboden. Dit maakt de term 'juridische afdekking' die soms gebruikt wordt, geheel overbodig.

Toonaangevende internationale organisaties zoals de American Heart Association en de Europese Reanimatie Raad raden met klem aan deze defibrillatoren zoveel mogelijk in te zetten en leken te trainen in het gebruik ervan.

 

 

Meer informatie over het nut van het aanschaffen van een AED en het gebruiken van een AED kunt u vinden op:

De website van de Nederlandse Hartstichting

De Nederlandse reanimatieraad

De stichting kies voor leven

Sponsor Hartstichting

 

Interessante links voor BHV, AED of EHBO'ers:

ehbo.nl

ehbonederland

ehbonationalebond.nl

redned.nl

rodekruis.nl