Een grote groep Limburgse amateurwielrenners vraagt op een sportieve manier aandacht voor reanimeren en het belang van AED’s. Dit doen zij door in speciaal ontworpen tenues te fietsen. Zonder sponsorlogo’s, maar mèt de slogan van de stichting Lifepuls: ‘GO FOR LIFE, Leer Reanimeren!’. AEDVoordelig draagt als sponsor dit initiatief een warm hart toe.

Initiatiefnemer

Het initiatief komt van Claudia Costa. Claudia is reanimatie instructrice bij Lifepuls. De stichting verzorgt reanimatie onderwijs om te leren reanimeren en een AED te bedienen. Daarnaast is ze ook ambulanceverpleegkundige: “Ik ben altijd blij als burghulpverleners of zorgprofessionals zoals de politie, gestart zijn met reanimeren voordat wij met de ambulance arriveren. Snel handelen, bij voorkeur binnen 6 minuten, maakt namelijk het verschil tussen leven en dood, èn verbetert de levenskwaliteit van het slachtoffer na een hartstilstand. Daarom vind ik dat zoveel mogelijk mensen zouden moeten kunnen reanimeren. Iedereen kan immers slachtoffer worden van een hartstilstand”.

Taboe

De ervaring van Claudia is dat mensen het lastig vinden om met elkaar te praten over het al dan niet (leren) reanimeren. Omdat het belangrijk is dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand, kwam ze op het idee om sportief de aandacht te trekken. Ze liet wielerkleding ontwerpen met de boodschap ‘GO FOR LIFE, leer reanimeren!’. Amateurrenners vragen zo tijdens het sporten aandacht voor het (leren) reanimeren met een AED. Waardoor uiteindelijk weer meer mensen starten met een reanimatiecursus (kijk hiervoor eens op de site van de Hartstichting) en goed om kunnen gaan met een AED.

Informatie of vragen?

Heeft u nog vragen over dit sportieve initiatief? Wilt u meer weten over AED’s en reanimatie? Wij helpen u graag! U kunt ons eenvoudig bereiken via ons servicenummer 088-2336000. Of kijk eens op onze website www.aedvoordelig.nl

Go for life