Wekelijks worden zo’n 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Het merendeel van de slachtoffers bevindt zich in of rond het huis. Doordat de aanrijtijd van een ambulance vaak lang is en er bij voorkeur binnen 6 minuten gehandeld moet worden, worden zoveel mogelijk burgerhulpverleners ingezet: mensen die een reanimatiecursus hebben gevolgd en weten hoe ze een AED apparaat moeten bedienen. Reanimatie met de inzet van een AED levert ook vragen op. Wij hebben een aantal van de meest gestelde vragen op een rijtje gezet:

Meest gestelde vragen reanimatie met inzet AED

Moet (in afwachting van de ambulance) een AED aangesloten worden bij iemand met hartklachten terwijl deze nog bij bewustzijn is?

Nee. Een AED mag pas aangesloten worden als er voldaan wordt aan de criteria om gereanimeerd te worden. Het slachtoffer mag niet reageren op aanspreken of schudden én er vindt geen normale ademhaling plaats. Er zijn namelijk situaties denkbaar dat een AED een schok afgeeft, maar er toch geen sprake is van een circulatiestilstand.

Mogen, tijdens het opladen van de AED, borstcompressies gegeven worden?

Ja. Maar alleen als de AED dit aangeeft. Steeds geldt: doe wat de AED meldt. Borstcompressies moeten zo kort mogelijk onderbroken worden. Dit zorgt voor een meer succesvolle reanimatie. Wanneer bijvoorbeeld twee hulpverleners aanwezig zijn, wordt doorgegaan met de borstcompressies terwijl de elektroden worden geplakt.

Kan een AED veilig gebruikt worden als het slachtoffer op iets van metaal ligt?

Ja. Een AED kan veilig gebruikt worden, ook al ligt het slachtoffer bijvoorbeeld op een metalen trap. De stroom van het AED apparaat loopt namelijk tussen de elektroden.

Kan een AED veilig gebruikt worden als het slachtoffer in een waterplas of in de regen ligt?

Ja. Ook in deze situatie kan een AED kan veilig gebruikt worden omdat de stroom tussen de elektroden loopt. Wel moeten deze elektroden goed contact maken met de borstkas. Maak daarom vóór het aansluiten de borstkas altijd goed droog.

Mag ik als vrijwilliger (niet-professional) stoppen met reanimeren als ik een ‘niet-reanimeren-verklaring’ vindt?

Ja en Nee. Het staat de vrijwilliger vrij om de reanimatie voort te zetten of te stoppen. Bij het vinden van een niet-reanimeren-verklaring of -penning zijn enkel professionele hulpverleners verplicht om de reanimatie te staken. Deze verplichting geldt niet voor vrijwilligers.

Is de ademhaling normaal wanneer het slachtoffer 1 x per 10 seconden ademhaalt?

Nee. Zonder dat absolute getallen bekend zijn over wat wel of niet normaal is, wordt in het algemeen aangenomen dat in 10 seconden 2 tot 3 keer adem wordt gehaald. Wanneer een slachtoffer bewusteloos is, moet gedurende 10 seconden de ademhaling gecontroleerd worden. Daarbij kan deze richtlijn aangehouden worden. Bij twijfel: ga uit van een niet-normale ademhaling.

Overige vragen?

Heeft u overige vragen? Of wilt u meer informatie over onze AED’s, onderdelen daarvan (batterijen of elektroden) of servicecontracten? Wij helpen u graag. U kunt ons eenvoudig bereiken via ons servicenummer 088-2336000. Of kijk op  www.aedvoordelig.nl