Een hartstilstand komt heel vaak voor. Wekelijks krijgen 300 mensen in Nederland er mee te maken, vaak in of rondom het eigen huis.

Een AED is de afkorting van Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar apparaat dat dus levens kan redden, wanneer er sprake is van een hartstilstand door een ernstige hartritmestoornis. Omstanders die snel hulp bieden, zijn de enige kans op overleven. De grootste overlevingskansen bestaan wanneer binnen 6 minuten alarmnummer 112 gebeld wordt, reanimatie wordt toegepast én een AED ingezet wordt.

Hartritmestoornis

Bij elke hartslag trekt het hart samen door een electrische prikkel. Bij een hartritmestoornis is er iets mis met de vorming van deze electrische prikkel of met de geleiding hiervan. Het hart slaat vervolgens te snel, te langzaam of onregelmatig. De hartkamers kunnen ook chaotisch geprikkeld worden, hierdoor trekken ze niet meer samen. Dit noemen we kamerfibrilleren. Het hart komt stil te liggen en pompt geen bloed meer rond.

Automatische Externe Defibrillatie (AED)

Een AEDapparaat geeft een electrische schok, waardoor het hart gedefibrilleerd wordt. Het hart wordt als het ware 'gereset'. Het hart pakt het normale ritme op en gaat weer gewoon bloed rondpompen.

Hoe werkt een AEDapparaat?Hoe werkt een AED apparaat

Een AEDapparaat wordt gebruikt in combinatie met reanimatie van het slachtoffer. De AED heeft twee elektroden die op de ontblote borstkas van het slachtoffer geplakt worden. Wanneer deze elektroden aangesloten zijn, wordt eerst het hartritme geanalyseerd. Met gesproken instructies wordt duidelijk gemaakt wat er vervolgens moet gebeuren. Doorgaan met reanimeren óf een electrische schok toedienen. Het is belangrijk deze instructies ALTIJD op te volgen.

Zes-minutenzone

Wanneer reanimatie binnen 6 minuten plaatsvindt, is de kans op overleven zonder blijvende schade het grootst. De Nederlandse Hartstichting vindt het dan ook van levensbelang dat het overal in Nederland mogelijk is, om binnen deze zes minuten alle nodige reanimatie-handelingen uit te voeren. Binnen deze zes-minutenzone zijn in de ideale situatie voldoende AED's beschikbaar. En er zijn voldoende burgerhulpverleners oproepbaar die toegang hebben tot deze AED's, weten hoe ze deze moeten bedienen en hoe ze kunnen reanimeren.

In onze volgende blog kunt u meer lezen over burgerhulpverleners. Wat is het? Hoe kan ik het worden? En nog veel meer informatie over dit onderwerp.

Voor meer informatie over AED's verwijzen wij u graag naar onze website: aedvoordelig.nl U kunt ons ook eenvoudig bereiken via ons servicenummer 088-2336000.