Wanneer de trein 6 minuten vertraging heeft dan duurt het lang voor die 6 minuten om zijn. Maar wanneer er sprake is van een situatie waarin iemand een hartstilstand krijgt dan is het kostbare tijd.

Cruciale minuten

Wanneer iemand een hartstilstand krijgt dan zijn de eerste 6 minuten cruciaal. Hoe sneller er gestart wordt met reanimatie hoe groter de overlevingskans is. Bel daarom meteen naar 112, vraag om een ambulance en geef aan dat het om een reanimatie gaat. Zorg dat er daarna meteen gestart wordt met de reanimatie en dat de dichtstbijzijnde AED gehaald wordt.

Stappen wat te doen bij hartstilstand

Gebruik van AED bij reanimatie

Wanneer er namelijk sprake is van een hartstilstand dan staat het hart meestal niet helemaal stil, wat het woord 'hartstilstand' wel doet vermoeden. De kamers van het hart worden heel snel en chaotisch geprikkeld waardoor ze niet meer samentrekken, maar gaan trillen. Dit trillen noemen we kamerfibrilleren. Door het toedienen van een elektrische schok door de AED kan het hart gereset worden en weer normaal gaan kloppen.

Overlevingskans

De overlevingskans daalt globaal na een hartstilstand door kamerfibrilleren elke minuut met 10%. Snelle reanimatie in combinatie met het gebruik van een AED binnen 6 minuten vergroot het overlevingspercentage met 70%! Het is dus belangrijk om zo snel mogelijk met de reanimatie te starten en daarbij een elektrische schok toe te kunnen dienen. Snelle beschikbaarheid van een AED en de kennis over hoe te reanimeren is daarom van levensbelang.

Kijk eens bij u thuis in de omgeving waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt en of deze binnen 6 minuten ter plaatse zou kunnen zijn. Is dit niet het geval, dan adviseren wij u graag over de aanschaf van een AED.