AED keuren

Veel verenigingen, bedrijven of particuliere bezitters van een AED-apparaat willen na de aanschaf van een AED maar op één ding kunnen rekenen; dat de AED het doet wanneer deze wordt ingezet.

Frans Versteegen, van onafhankelijke keuringsinstantie het AED Keurmerk Instituut, vertelt hierover: ‘Een manier om te zorgen dat een AED in goede conditie blijft, is door deze periodiek te laten keuren, vaak gebeurt dit volgens een onderhoudsschema. Tijdens het keuren, lichten we de AED helemaal door en worden zaken zoals een (bijna) lege batterij, verlopen electroden of andere onvolkomenheden opgespoord en proactief opgelost.’

De belangrijkste criteria waar een AED-apparaat volgens het AED Keurmerk Instituut aan moet voldoen, zijn:

  1. De AED moet in goede staat zijn en klaar voor gebruik, er mogen geen beschadigingen zijn die invloed kunnen hebben op het functioneren ervan.
  2. De AED moet in de juiste omgeving hangen waar deze beschermd is tegen stof, kou of warmte. Hangt de AED-kast buiten? Dan is een kast met goede klimaatbeheersing belangrijk.
  3. De AED mag niet ouder zijn dan 10 jaar.
  4. De AED wordt jaarlijks getest met een externe AED-tester. Tijdens deze test moet de AED een aantoonbare schok geven waarvan de waarde overeenkomt met de schok die het apparaat volgens de fabrikant moet geven.
  5. De houdbaarheidsdatum van de defibrillatie-electroden moet na de eerstvolgende keuringsdatum liggen.
  6. De batterij heeft nog voldoende capaciteit tot aan de volgende keuringsdatum.
  7. De AED bevat de meest recente, beschikbare software (update firmware) en protocollen.

Frans; ’Mensen zijn soms sceptisch en vragen zich af of keuren wel nodig is. Dan leg ik altijd uit dat het AED Keurmerk Intituut een onafhankelijke instantie is, wij verkopen zelf geen AED’s en hebben dus geen belang bij het goed- of afkeuren ervan. Wel is het belangrijk dat alle AED’s die Nederland inmiddels rijk is, werken op de momenten dat het ertoe doet.’

Het AED Keurmerk Instituut keurt alle AED’s van klanten van AEDvoordelig met een servicecontract. aed doormeten

Meer weten over de jaarlijkse keuring van uw AED?

Heeft u een vraag over de keuring van uw AED of wilt u meer informatie over het afsluiten van een servicecontract? Klik hier voor de AEDzeker brochure of neem contact op met AEDvoordelig (088-233 60 00) of mail naar verkoop@aedvoordelig.nl.